EEG Biofeedback Inštitút slovensko s.r.o

TRÉNUJ SVOJ MOZOG

Nehovorím, že spasím svet, ale zaručujem, že zapálim mozog, ktorý zmení svet.

Tupac Shacur 1971-1996

+421 911 575 581

O mne:

Mgr. Bibiana Naďová

Školiteľka a inovátorka.

Vyštudovala som Prešovskú univerzitu v Prešove, smer učiteľstvo prvého stupňa a školská logopédia. Rok po ukončení školy, v roku 2003, nasledovalo vyššie nadstavbové štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave v oblasti klinická logopédia. V roku 2005 som absolvovala kurz EEG biofeedback v EEG inštitúte Praha pod vedením PhDr. Jiřího Tyla a neurológa, neurofyziológa a psychofyziológa profesora MUDr. Josefa Fabera, DrSc. Po absolvovaní kurzu som si otvorila súkromnú logopedickú a EEG biofeedback prax pre nehovoriace deti a dospelých po mozgovej cievnej príhode v Prešove. Neskôr som sa presťahovala do Brna a následne do Prahy kde som pracovala priamo pod vedením MUDr. Josefa Fabera a PhDr. Jiřího Tyla až do roku 2010, počas pobytu v Prahe som absolvovala aj certifikované školenie EEG laborant vo Fakultnej nemocnici na Bulovke pod vedením MUDr. Ing. Svojmila Petránka, CSc.V priebehu pracovnej kariéry som absolvovala aj štvormesačnú stáž v Diagnosticko-terapeutickom centre pre deti s DMO v USA, ročnú stáž v škole pre nepočujúcich v Prešove a predatestačnú stáž na Neurologickej klinike v Prešove. V rokoch 2006 až 2012 som absolvovala výcvik v Skupinovej psychoanalytickej psychoterapii v Prahe na Inštitúte psychoanalytickej psychoterapie pod vedením profesora Kocourka, v rokoch 2011 až 2013 výcvik v Kraniosakrálnej osteopatii pod vedením Radka Neškrabala v Prahe a v rokoch 2016 a 2017 kurzy v sluchových tréningoch JIAS a BENAUDIRA, Systemickej terapie očí, Hĺbkovej bunkovej muzikoterapie, ako aj certifikovaný kurz Nutričný poradca. Zúčastnila sa ročného výcviku Práca s traumami a dynamika chorôb pod vedením Milana Hořínka. V rokoch 2018-2020 som absolvovala kurzy diagnostika vzťahovej väzby a diagnostika kresby a ďalej sa v tejto problematike vzdelávam. Pred rokom som ukončila dlhodobý výcvik, terapie hrou s psychoanalytickým vedením u Dr. Evi Reichelovej. 2022-2023 som absolvovala výcvik v práci s rodinou a vzťahovou väzbou v inštitúcii Coachingplus. Zaujíma ma vplyv traumy na vývin mozgu a venujem sa pre-peri a postnatálnym vplyvom na vývin mozgu dieťaťa. Som autorkou konceptu pravohemisferálnej hry, ktorá je určená všetkým, ktorý si chcú posilniť funkcionalitu pravej hemisféry.

Bibiana Naďová

O kurze:

EEG Biofeedback pre profesionálov

Tento kurz je určený všetkým, ktorí chcú dať svojej práci zmysel.

Ak sa chcete naučiť NEUROPSYCHOLOGICKÝ POHĽAD na diagnózy ako sú ADHD, AUTIZMUS, ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA A ASPERGEROV SYNDRÓM, tak práve pre vás je tento kurz určený.

Ponúkam Vám hlboký pohľad pod povrch týchto diagnóz a naučím Vás čo je a čo nie je možné.

Tento kurz nie je len o samotnom prístroji, ale je o komplexnom pohľade na primárne príčiny symptómov.

Naučíte sa rozpoznať či je symptomatika kortexový problém, alebo je problém na úrovni limbického systému, alebo mozgového kmeňa.

Objavíte nové možnosti diagnostiky, porúch pozornosti a odnesiete si skúsenosť, že nie vždy sa jedná o neurologický problém.

Pochopíte, prečo sa deťom zo symptomatikou autizmu nevyvíja reč a porozumenie reči a dozviete sa postup ako dosiahnuť pokrok vo vývine.

Ak chcete vedieť niečo viac o neurologickom obraze Aspergerovho syndrómu tak práve na tomto kurze sa to dozviete.

Teším sa na Vás.

Bibiana Naďová

TERMÍNY NA ROK 2024

6-10.5.2024

11-15.11.2024

Prihlásiť sa môžte na maile:

b.nadova@gmail.com

Cena kurzu je 700 eur

V cene kurzu sú skripta, všetky potrebné materiály ku diagnostike a plagát s ontogenézou a postupom diagnostiky.

Miesto konania kurzu:

Obrancov Mieru 4, Smolenice.

Občerstvenie, káva, voda a ovocie sú k dispozícií počas celého kurzu.

Parkovať sa dá priamo pred centrom.

Ak si chcete objednať prístroj, taktiež ma kontaktujte na

b.nadova@gmail.com

0911 575 581

Bibiana Naďová

Čo je to EEG Biofeedback.

Neinvazívna terapeutická metóda na ošetrenie kortexu, najmladšej časti mozgu, hovoríme mu aj mozgová kôra.

Pri tejto terapii nemá dieťa na hlave EEG čiapku, ale len 2 ušné a 1 hlavovú elektródu.

Tie nám snímajú časť mozgu, ktorú si zapojíme.

Terapia spočíva v podmieňovacom učení, čo v jednoduchosti znamená:

"Urobíš čo chcem a dostaneš odmenu"

Je to jednoduché, ale veľmi účinné učenie.

Mozog sa tréningom naučí, ako lepšie a efektívnejšie nakladať s energiou nervového systému.

Táto metóda je funkčná práve preto, lebo to za čo mozog dostane odmenu musí urobiť on sám.

Je to ako naučiť sa bicyklovať. Ak to raz zvládneš už to nikdy nezabudneš. Pretože sám sa musíš naučiť držať rovnováhu, sám musíš točiť pedálmi a zároveň šoférovať. Ak by to za teba robil niekto iný, trvalo by to dlho a nikdy by si to nezvládol sám.

Takže ako to funguje priamo na mozgu?

Terapeut nastaví požadovaný cieľ, ten je veľmi blízky tomu čo bežne zvládaš, ale o stotinu ťažší.

Mozog zo začiatku robí to na čo je zvyknutý. Až sa objaví náhodné zníženie, alebo zvýšenie amplitúdy /to sa odvíja od toho či posilujeme alebo inhibujeme/ a za to dostane odmenu.

Mozog odmenu miluje tak čo myslíš že začne robiť?

Presne tak, začne opakovať žiaducu vec aby dostal čo najviac odmeny.

Jednoduché čo? A áno je to jednoduché a preto je to tak účinné.

Bibiana Naďová
Otázka

Môžem po Vašom kurze hneď začať pracovať?

ANO môžte hneď začať.
Budete mať všetky potrebné znalosti a zručnosti ktoré potrebujete.

1 Úroveň

5 dňový základný kurz pre profesionálov.

Tento kurz vás naučí čo je to frekvencia a čo amplitúda.

Naučíte sa rozlíšiť deltu, thetu, alfu, smr, betu.

Naučíte sa zdiagnostikovať klienta a nastaviť mu terapeutický plán.

A budete vedieť oddtrénovať základné protokoly.

2 Úroveň

Neurofyziológia.

Tento kurz doporučujeme absolvovať aspoň s 1/2 ročnou praxou.

Tento kurz sa venuje špecifickým protokolom ako je napr. tréning na rýchle ukladanie do dlhodobej pamäte, alebo tréning spánku.

Tu sa naučíte aj bihemisferálny tréning, kde každá hemisféra trénuje niečo iné.

Program a termíny si vyžiadajte na konci tejto stránky.

2 Úroveň

Komplexná diferenciálna diagnostika.

Na tomto kurze sa venujeme komplexnejšiemu pohľadu na diagnostiku porúch ako je ADHD a AUTIZMUS.

Naučíte sa nové techniky diagnostiky, ktoré vám priblížia príčiny symptómov.

V EEG obraze sa naučíte rozpoznávať varovné signály, ktoré vás privedú k tomu, či je potrebné ošetriť limbický systém alebo mozgový kmeň.

Otázka

Čo potrebujem k tomu, aby som mohla začať pracovať?

Potrebujete investíciu do prístroja a školenia.
Školenie 700 eur. Prístroj 2300 eur.
Potrebujete živnosť - Poradenská činnosť v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

Počítač najlepšie s operačným systémom XP, alebo Windows 7, ale ide to na všetkých operačných systémoch.

A ešte monitor, kreslo a to je všetko.

Praktická časť kurzu:

Je tu pre všetkých účastníkov základného kurzu, ktorí si nie sú istý svojimi zručnosťami a chceli by si ich upevniť.

Alebo je to pre stážistov, ktorý boli na kurze, ale dlho ne praktikovali a chcú si osviežiť vedomosti zo základného kurzu.

Opakuje sa ontogenenéza, diagnostika, vyhodnotenie diagnostiky, nastavenie terapeutického plánu a samotné tréningy.

Prax-prax-prax. Práca priamo s prístrojom.

Je to 2 dnový workshop a cena je 200 eur.

Neurofyziológia:

1 deň. - 9.00-12.00 - Opakovanie informácií zo základného kurzu.

13.00-16.00 - Špecifické protokoly

- Tréning proceduralnej pamäte

- Tréning spánkového rytmu

- Tréning motorického kortexu

- Tréning hlbokej relaxácie

2. deň. - 9.00-10.00 - Otázky a odpovede

10.00-12.0 - Práca zo softwarom

Do 15.00 - Protokoly na bihemisferálny tréning

- Tréning inhibície depresívnych stavov

- Tréning inhibície bipolárnej poruchy

-Tréning každej hemisféry zvlášť

Na tieto tréningy je potrebná aktualizácia softwaru.

Termíny na rok 2023 - 9-10.12.2023 

Termíny na rok 2024 - 9-10.3.2024


Komplexná diferenciálna diagnostika:

Na tomto kurze sa venujeme komplexnejšiemu pohľadu na diagnostiku porúch ako je ADHD a AUTIZMUS.

Dichotický test

Ravenove progresívne matice

Auditívne a vizuálne vyšetrenie

Vyšetrenie kresby, hry a vzťahovej väzby.

Čas na vaše otázky

Nebojte sa opýtať čokoľvek.

Pre viac informácií o mojej práci si pozrite stránky:

www.komplexka.skNázov E-mail Správa Potvrdiť